Ridgeline Series > Ridgeline Archive

Ridgeline 6.15.15
oil on paper
15 x 30
2018
2018
2018
2018
Ridgeline 6.13.17
Oil on Arches Oil Paper
6 x 9
Ridgeline 8.8.17
Oil on Arches Oil Paper
6 x 9
Ridgeline 4.17.15
oil on paper
15 x 30
Ridge 3.8.15
oil on paper
6 x 9
Ridge 3.11.15
oil on paper
5 x 8
Ridgeline 10.8.12
oil on 2 panels
12 x 32
Rigeline 10.4.14
oil on 2 panels
16 x 32
Ridgeline 10.1.14
oil on 2 panels
16 x 32
Ridgeline 5.5.14
oil on 2 panels
12 x 32
Ridgeline 9.14.13
oil on 2 panels
11 x 28
Ridgeline 10.28.14
oil on 2 panels
16 x 40
Ridgeline 7.12.11
oil on 2 panels
12 x 32
Ridgeline 9.26.12
oil on 3 panels
12 x 48
Ridgeline 7.26.12
oil on 2 panels
11 x 28
Ridgeline 10.3.12
oil on 3 panels
12 x 36
Ridgeline 7.24.12
oil on 2 panels
12 x 32
Ridgeline 9.5.12
oil on 2 panels
12 x 32
Ridgeline 12.6.11
oil on 2 panels
11 x 28
Ridgeline 9.10.12
oil on 2 panels
9 x 28
Ridgeline 6.13.12
oil on 2 panels
11 x 28
Oil painting landscape of a ridgeline in Vermont
oil on 3 panels
11 x 42
Ridgeline 10.13.11
oil on 3 panels
11 x 42
Ridgeline 3.15.12
oil on 2 panels
12 x 32
Ridgeline 9.16.13
oil on 2 panels
11 x 28
Ridgeline 9.24.11
oil on 2 panels
11 x 28
Oil painting landscape of a ridgeline in Vermont
oil on 2 panels
12 x 32
Ridgeline 3.14.12
oil on 2 panels
7 x 22
Ridgeline 12.10.12
oil on 2 panels
12 x 32